CENNIK

Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z klientem. Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy.

Czynniki wpływające na poziom cen świadczonych usług to:

  • rodzaj ewidencji księgowej,
  • ilość dokumentów w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • profil działalności.

Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do przesłania nam e-maila podając w treści następujące dane:

  • formę prowadzonej działalności np.: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka z o. o., spółka akcyjna, spółka komandytowa,
  • forma rozliczeń np.: księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtu, karta podatkowa,
  • rodzaj działalności np.: handlowa, usługowa, produkcyjna,
  • przybliżona liczba pracowników na umowę o pracę,
  • przybliżona liczba pracowników na umowę zlecenie i dzieło,
  • przybliżona ilość dokumentów miesięcznie.

Jeśli potrzebujesz konsultacji w innej sprawie – nasza stawka za konsultacje wynosi 50 zł za pół godziny lub negocjujemy odpłatność po przedstawieniu problemu.