Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

  • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych, w tym INTRASAT
  • sporządzenie zeznania rocznego,
  • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów z opłatami do US,
  • reprezentowanie Klienta przed US.
  • sporządzanie sprawozdań wynikających ze specyfiki branży klientów.

Dlaczego my?

działamy nieprzerwanie
od 1990 roku

nasi pracownicy mają
wysokie kwalifikacje

posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

należymy do Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych