O FIRMIE

Nasza Kancelaria w obecnym kształcie jako spółka cywilna działa od lutego 1997 roku. Pierwotna nazwa spółki brzmiała: Biuro Doradców Podatkowych Micon S.C. Powstanie spółki było następstwem wyodrębnienia usług doradztwa z firmy BHU Mico świadczącej usługi doradztwa podatkowego od 1990 roku.

Licencję na świadczenie usług podatkowych i księgowych otrzymaliśmy na przełomie 1997 i 1998 roku, z numerami wpisów Ministra Finansów: Alina Frydrych nr 03987, Mirosław Jagat nr 04013. Uprzednio tego typu usługi nie były koncesjonowane. Od wielu lat jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i należymy od początku jej istnienia do Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych z/s w Poznaniu. Byliśmy także w 1997 roku w Warszawie uczestnikami pierwszego zjazdu założycielskiego doradców z całej Polski. Możemy śmiało stwierdzić, że na lokalnym rynku jesteśmy jeśli nie pierwszą, to jedną z pierwszych firm świadczących tego typu usługi.

Obecnie oprócz dwóch właścicieli, w firmie zatrudnione są na stałe 3 osoby o wysokich kwalifikacjach i co najmniej 5- cio letnim stażu pracy. Posiadamy dyplomy ukończonych studiów wyższych ekonomicznych bądź prawniczych. Obsługujemy na podstawie umów zlecenia wiele podmiotów gospodarczych, z których gro jest naszymi stałymi klientami  od wielu lat. Są to z reguły firmy małe i średnie, zatrudniające do kilkudziesięciu osób i obrotach do kilku milionów złotych rocznie.