Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów z opłatami do US,
 • reprezentowanie Klienta przed US.
 • sporządzanie sprawozdań wynikających ze specyfiki branży klientów.

Dlaczego my?

działamy nieprzerwanie
od 1990 roku

nasi pracownicy mają
wysokie kwalifikacje

posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

należymy do Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych