Kadry i płace

 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (m. in. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy a także wszystkie niezbędnie ewidencje związane z zatrudnieniem a wymagane przepisami),
  sporządzenie listy płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych,
 • przygotowanie umów zleceń,
 • sporządzanie listy płac prac zleconych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
 • reprezentowanie klienta przed ZUS.

Dlaczego my?

działamy nieprzerwanie
od 1990 roku

nasi pracownicy mają
wysokie kwalifikacje

posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

należymy do Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych