Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym;

 • opracowanie planu kont i polityki finansowej z uwzględnieniem specyfiki klienta,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja  dodatkowa, 
 • ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne),
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczanie ZUS,
 • sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów z opłatami do US,
 • reprezentowanie klienta przed US,
 • sporządzanie innych sprawozdań wynikających ze specyfiki branży klientów

Dlaczego my?

działamy nieprzerwanie
od 1990 roku

nasi pracownicy mają
wysokie kwalifikacje

posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

należymy do Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych