Usługi uzupełniające

 • rozliczenie VAT-u w obrębie unii (VAT UE),
 • wyprowadzanie zaległości oraz sporządzanie prawidłowych deklaracji (korekt),
 • ekspertyzy prowadzonych ksiąg przed złożeniem wniosku do US o zwrot VAT-u,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, i innych typu INTRASAT
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • ekspertyzy podatkowe, analityczne bilansów i przepływów pieniężnych,
 • pomoc w uzyskaniu zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS.
 • usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego i prawa cywilnego.
 • uruchamianie, prowadzenie i likwidacja działalności gospodarczej, w tym spółek kapitałowych,
 • wypełnianie wniosków o zwrot VAT osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym,
 • sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych, wniosków o dotacje unijne,
 • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy o dofinansowania,
 • likwidacje, upadłości i przekształcenia firm, w tym spółek kapitałowych, prowadzenie negocjacji,
 • dobór partnerów biznesowych, szukanie źródeł nabycia kapitału obrotowego lub inwestycyjnego.

Dlaczego my?

działamy nieprzerwanie
od 1990 roku

nasi pracownicy mają
wysokie kwalifikacje

posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

należymy do Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych